ikona01Energetyczny kierunek wykorzy­stania agro peletu staje się coraz bardziej popularny w Polsce, Unii Europejskiej i na całym świecie. Konieczne jest to ze względu na zastę­po­wanie trady­cyj­nych, nieod­na­wial­nych paliw kopalnych(…)
ikona2Pelet jest wysoko­wy­dajnym, bezpiecznym paliwem produ­ko­wanym z natural­nych surowców takich jak słoma czy siano. Jest idealnym i ekolo­gicznym źródłem ciepła wykorzy­sty­wanym w domach, małych kotłow­niach i wszędzie tam (…).
ikona3Unikalny sposób dobru ekolo­gicz­nych surowców oraz przetwo­rzenie ich na granulat daje idealną, antyaler­giczną, wolną od pyłu wyściółkę dla zwierząt hodow­la­nych: wypro­du­ko­waną w 100% z naturalnej słomy, bardzo dokładnie (…)